Laatste nieuws

Start verkoop

02 december 2022

In fase 1 in een groene, waterrijke omgeving worden circa 90 duurzame, energiezuinige, gasloze koopwoningen ontwikkeld/verkocht.
Vooralsnog wordt er naar gestreefd om de eerste woningen in het 2e kwartaal van 2023 in de verkoop te nemen,  waarna ongeveer in het 4e kwartaal 2023 zal worden gestart met de bouw.

Op dit moment is volgens een woordvoerder van Vos’ Obdam B.V. nog niet aan te geven welk(e)  type(s) woning(en) als eerste in de verkoop gaan. Een en ander zal onder meer afhangen van de vraag vanuit het publiek.

Meer informatie over dit project, de planning, voortgang en ontwikkelingen is te vinden op
www.koggenland.nl

Start verkoop

140 nieuwe woningen in Obdam

07 juli 2022

Op 7 juli 2022 ondertekenden wethouder Rosalien van Dolder en Jac Vries, directeur van projectontwikkelaar VBM Ontwikkeling uit Alkmaar, de samenwerkingsovereenkomst voor het woningbouwplan Tuindersweijde-Zuid in Obdam. De overeenkomst is een definitieve stap richting de bouw van een flink aantal nieuwe woningen in het dorp.

Op maandag 11 juli 2022 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast voor Tuindersweijde-Zuid deel 1. Het plan heeft 6 weken ter inzage gelegen, waarbij er geen zienswijzen zijn binnengekomen. Het plan kon daardoor een paar maanden eerder dan gepland ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Wethouder Rosalien van Dolder: ‘Het is bijzonder dat er geen zienswijzen worden ingediend bij zo’n groot woningbouwproject. Mede dankzij het goede overleg met de omwonenden en het vertrouwen dat we hier samen iets moois van kunnen maken is dit mogelijk. Daar zijn we dankbaar voor’.

Het plan omvat het noordelijke deel van Tuindersweijde-Zuid. In dit deel worden 140 van de in totaal 480 nieuwe woningen gerealiseerd, die voor heel Tuindersweijde-Zuid tot 2030 op de planning staan. Wethouder Rosalien van Dolder: ‘Het plan kent een royale mix aan verschillende typen woningen, inclusief starterswoningen, sociale huur en door de gemeente uit te geven vrije kavels. Er is ook ruimte voor CPO initiatieven, op twee locaties in het plan. Deze variatie, gecombineerd met mogelijkheden voor inwoners om ook zelf te ontwikkelen, is een hele mooie toevoeging aan Obdam.’

140 nieuwe woningen in Obdam
Tuindersweijde Obdam

Aanbod woningen

Op dit moment zijn er geen woningen in de verkoop

Tuindersweijde Obdam Situatie
Aan afbeelding kunnen geen rechten ontleend worden
Tuindersweijde Obdam

Tuindersweijde-Zuid

Het plangebied Tuindersweijde-Zuid omvat ca. 480 woningen. Het plangebied ligt op de rand van een bestaand, waterrijk woongebied en het open Westfriese landschap en omvat globaal het gebied ten oosten van de wijken Polderweijde en Meerweijde, tussen de Duinweid en de waterberging. Gelegen op korte afstand van het station Obdam wordt het plangebied Tuindersweijde-Zuid aangemerkt als wordt gekenmerkt door een heldere structuur van groen en water, die goed aansluit op de bestaande omgeving en waarbinnen de woningen een mooie plek kunnen krijgen.

Tuindersweijde-Zuid krijgt een groene uitstraling, met name dankzij de vele natuurlijk ingerichte oevers en de bomenrijen. Binnen het plan komt een aantal groenzones voor: langs de singels, langs de hoofdontsluiting, binnen de bouwvelden en het waterrijke gebied dat de overgang en woningen en de bestaande woonwijken en het waterbergingsgebied. Algemeen geldt dat er zoveel mogelijk inheemse bomen en planten worden toegepast en beplanting die rijk is aan bloei en die vruchtdragend is. Dit komt ten goede aan het insecten- en vogelbestand van de wijk.

Bent u op zoek naar een woning ?

Heeft u interesse in een van onze woningen of wilt u op de hoogte gehouden worden van toekomstige projecten, maak dan gebruik van het contactformulier!